Оновлення шкіл, освіта дорослих та заохочення вчителів: завдання МОН на 2021 рікУряд затвердив план пріоритетних дій на 2021 рік, які сфокусовані на розвиток освіти і науки. Зокрема, планують оновити школи, впровадити нові підходи в інклюзивній освіті та прийняти законопроєкт про освіту для дорослих. Всі завдання МОН на 2021 рік – читайте у матеріалі.

Передає - джерело.

Джерело:Міністерство освіти і науки

Міністр освіти Сергій Шкарлет запевнив, що до завдань, поставлених МОН на 2021 рік, входить і підвищення престижності педагогічної праці та заохочення вчителів до особистого і професійного зростання.

Серед пріоритетів МОН на 2021 рік

У сфері реформ:

-доступна та якісна дошкільна освіта;
-Нова українська школа;
-сучасна професійна освіта;
-якісна вища освіта і розвиток освіти дорослих;
-розвиток науки та інновацій.

Завдання передбачені планом надання державної підтримки:

-оновити приміщення шкіл;
-оновити матеріально-технічну базу закладів професійної освіти;
-забезпечити фінансову автономію вишам для провадження своєї діяльності;
-створити умови для забезпечення права на освіту та сформувати безпечне освітнє середовище у період збройного конфлікту;
-підвищити ефективність дуальної форми навчання завдяки активній участі підприємств у навчанні;
-створити сприятливі умови для працевлаштування і кар’єрного зростання молодих вчених тощо.

Сергій Шкарлет додав, що до законопроєктів, які мають бути розроблені та подані для ухвалення Верховною Радою входить проєкт про освіту дорослих, який створить умови для безперешкодного навчання протягом життя.

Іншими нормативно-правовими актами передбачено:

-створення умов для впровадження старшої профільної школи та реалізації індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів освіти;
-забезпечення доступності позашкільної освіти відповідно до інтересів здобувачів освіти;
-підготовка стандартів профосвіти, вищої освіти за компетентнісним підходом та розширення можливостей дуального навчання;
-запровадження електронного ліцензування діяльності у сфері вищої освіти;
-розширення застосування формули розподілу видатків державного бюджету на вищу освіту між закладами вищої освіти;
-визначення основних засад формування та реалізації пріоритетних напрямів наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності в Україні на середньостроковий період;
-вдосконалення механізмів оплати праці наукових працівників тощо.

 

Читайте також:Останні новини: